Thứ Ba , 31 Tháng Một 2023

Recent Posts

FESTO DRD-26-F07-O, Camera WV-CP504DCH

FESTO DRD-26-F07-O, Camera WV-CP504DCH Camera WV-CP504DCH PANASONIC  WV-CP504DCH 24V~50Hz ,3.6W ; 12V-310mA ; 1 V(P-P) 75Ω Camera 220x Power Zoom Samsung 220x Power Zoom, SCC-C4201P Bộ điều khiển đóng/mở (%) van cấp liệu lò: GEMU -EPOS 1435 1435000Z30201;PS 6.0 bar;24VDC ;0/4-20mA;7.2w;DE-8820337-002867940 Bộ nguồn 24VDC U vào = 220V, U ra …

Read More »

Đại lý cảm biến Sick

Đại lý cảm biến Sick WL18-3N430, WL18-3N430 WL18-3N630, WL18-3N630 WL18-3P480, WL18-3P480 WL18-3P680, WL18-3P680 WLF18-3P930, WLF18-3P930 WLF18-3V930, WLF18-3V930 WLF18-3V430, WLF18-3V430 WS/WE18-3P130, WS/WE18-3P130 WS/WE18-3P430, WS/WE18-3P430 WS/WE18-3N130, WS/WE18-3N130 WS/WE18-3P410, WS/WE18-3P410 WL18-3P730, WL18-3P730 WL18-3N730, WL18-3N730 WT18-3P411, WT18-3P411 WT18-3P431, WT18-3P431 WT18-3P111, WT18-3P111 WT18-3P131, WT18-3P131 WT18-3N431, WT18-3N431 WT18-3P421, WT18-3P421 WT18-3P230, WT18-3P230 WT18-3A600S02, WT18-3A600S02 WL18-3P430F09, WL18-3P430F09 WT18-3P420S05, …

Read More »

Đại lý Festo tại Việt Nam

Đại lý Festo tại Việt Nam DZF-40-25-A-P-A DGC-50-200-G-PPV DSM-32-270-CC-A-B DNC-32-260-PPV-A DNC-50-150-PPV-A ZNCM-50 DAMT-V1-50-A DGC-63-1000-KF-YSR-A-2UB-FM9B2J2VL DNC-100-100-PPV DGP-25-2000-PPV-A-B

Read More »