Thứ Sáu , 15 Tháng Một 2021

Recent Posts

Bộ điều khiển nhiệt độ NPXM-20102CH

Bộ điều khiển nhiệt độ NPXM-20102CH CHNJ-200GPZ CHNJ-OWX-MO319-19-ZZT-SO-9K CHNJ-OP319-10-ZZV-SO-9K CHNJ-W398-199-13/13-SO CHNJ-200GPZ/B RYT-3122/G ZT-C801-02-12-HL-E-C CHNJ-200GPK CHNJ-MK808-10-89-HHHH CHNJ-19-09-SO-K CHNJ-200GPK/B MT-610163FCD CHNJ-OP310-10-A-SX XSJDL-IB0A0S0V0 CHNJ-MW316-191-09-SO-K CHNJ-W398-19-98-SO-9K CHNJ-X418-10-98-SO-K CHNJ-03J CHNJ-HRN803-1-0/Q6/K3/X2/U CHNJ-GHR312 CHNJ-GHR308 CHNJ-W216-191-98-SO-K CHNJ-X218-10-09(98)-SO-K CHNJ-W286-109-09/09-SO CHNJ-HRN801-1-0/X2/PID CHNJ-HRN801-1-0/Q2/X2 CHNJ-GHI-0-1 CHNJ-NW314-30-13-SO-K CHNJ-OXW-MO319-19-SO-K CHNJ-919GI-13/13-99-Z-D CHNJ-217NAJ1J10S1 CHNJ-GHI013-9-1/Q2/K3/X3 YUB-5001 YUB-5020 CHNJ MW216-191-23-SO-K CHNJ-LCD-MO319-39-AAG-SO-9K CHNJ-ZHI012-0-1/Q12/K3/X3/O/F CHNJ-ZHI606-0-1/K3/F CHNJ-LCD-I3818-800-23/23/12-SSS-2K GXGS820-X08 CHNJ-S718-10-12-SO-K GXGS820-X12 CHNJ-HRN808-8-1/Q4/K3/X2/F …

Read More »

Khởi động từ 3RT2016-1AP01

Siemens 3RV2011-1GA10 Siemens 3RV1041-4KA10 Siemens 3RV1341-4LC10 Siemens 3RV2001-1DA10 Siemens 3RV321-4DC10 Siemens 3RV2011-1GA10 Siemens 3RV2011-4AA15 Siemens 3RV2001-0GA10 Siemens 3RV2021-4EA10 Siemens 3RV2011-IJA10 Siemens 3RV2011-0GA10 Siemens 3RV4011-1GA10 Siemens 3RV2021-1FA10 Siemens 3RV2021-1BA10 Siemens 3RV2411-OJA10 Khởi động từ 3RT2016-1AP01 Khởi động từ 3RT2026-1AL20 Khởi động từ 3RT2016-1AP20 Khởi động từ 3RT2028-1AL20 Khởi động từ 3RT2017-1AP01 …

Read More »

Rơ le trung gian TEC 1401831100

Rơ le trung gian TEC 1401831100 Thông số kỹ thuật rơ le TEC Function Instantaneous Presentation under cover Connection on front or rear wiring sockets Number of mechanical operations 10.000.000 Operating temperature AC : -40 to +55°C – DC : -40 to +70°C Storage temperature – 40°C to + 80°C …

Read More »